Với xu hướng video ngày càng phổ biến hiển nhiên youtube đang là nền tảng video lớn nhất thế giới. […]