Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang, Thu Hiền triển khai cung […]