Vinfast là xe thương hiệu của Việt Nam, không phải gara ô tô nào cũng độ được xe Vinfast chuyên nghiệp. Nếu […]