Bạn là admin của các group Telegram nên muốn phát triển nhóm để có thêm nhiều thành viên. Bạn muốn […]